A földmérésről röviden

Mivel foglalkozunk?

Mi is a földmérés, avagy geodézia?

A geodézia vagy földméréstan, a Föld alakjának és méreteinek meghatározásával, valamint a Föld felszínén levő természetes alakzatok és mesterséges objektumok alakjelző pontjainak meghatározásával foglalkozó tudomány.

A geodézia görög eredetű szóösszetétel, szó szerinti fordítása: földosztás. Ez a fordítás azonban nem fedi az említett tevékenység fogalmát, így a földosztásnál tágabb értelemben használják világszerte. Ugyanez mondható el a gyakran használt földméréstan szavunkra is.

A geodézia az élet sok területén nélkülözhetetlen; a földbirtok- és országhatárok, valamint az épületek alapjainak kitűzése, a térképek készítéséhez szükséges terepfelmérések elvégzése, de a földrajzi helymeghatározás és a navigáció is a földméréstan feladata. A geodézia és a térképészet rendkívül szorosan kapcsolódik egymáshoz, mivel a térkép nem más, mint a földmérők által meghatározott pontok helyzetének grafikus ábrázolása, esetenként kiegészítve a rendeltetésének megfelelő tematikus információkkal (turista-, autós-, topográfiai- stb. térképek, vázrajz).

(forrás: Wikipédia)

Szakembereink

Az okleveles földmérő és térinformatikai mérnökök szakterületükön fejlesztési, kutatási, irányítási feladatok ellátását végzik. Munkájuk során például bonyolult és speciális mérnöki létesítmények geodéziai feladatait látják el, valamint más jellegű földmérési, térképészeti, térinformatikai problémák megoldására is alkalmasak. A képzés felkészít a szakembereket érdemi és használható megoldások kidolgozására, továbbá szakmai, környezeti, társadalmi és etikai szempontokat egyaránt mérlegelve önálló irányítói feladatok ellátására a földmérés, a földügy, a térképészet és térinformatika szakterületein.

A képzés szakmai törzsanyaga két alapvető területet fed le: a geodézia és a térinformatika tudásanyagát. A geodézia tudománya a földmérés, földügy, térképészet és mérnökgeodézia ismeretanyagát foglalja magába. A térinformatika szakterületéhez a földmérés, a földügy, a térképészet, a térinformatikai adatbázisok,a  térinformatikai modellezés és a térinformatikai rendszerek, valamint az ezekhez kapcsolódó feladatok tartoznak.

(forrás: felvi.hu)

Térinformatika

A térinformatika egy olyan új szemléletváltozás, amelynek lényege a térbeli, térképi numerikus adatok és a hozzá tartozó attribútum adatok egységes tárolási, kezelési, lekérdezési lehetőségét eredményezi a GIS segítségével. Ez egy komplex digitális rendszer. A digitális térkép a számítógépes térképészet kialakulásával adva van.

(forrás: terinformatika.lap.hu)

Tematikus térkép

A tematikus térképek valamilyen felületről helyszíni vizsgálatok során, vagy légi- illetve űrfelvételek, távérzékelt állományok interpretálásával készített térképfedvények.
Az interpretáció a fényképtartalom olyan irányú kiértékelése, mely a tárgyak és jelenségek felismerésén, jelentőségük szerinti osztályozásán alapul. Feladata, hogy a tárgyak és jelenségek kialakulását, fejlődését vagy pillanatnyi állapotát vizsgálja, azok mennyiségi és minőségi meghatározását végezze el a légifénykép, űrfelvétel segítségével. A fénykép-interpretáció célja kettős: egyrészt a fényképek tartalmának adatszerű, statisztikus feldolgozása vagy leírások készítése, másrészt a fényképértelmezéssel egybekötött tematikus térképezés. (Mike, 1976)
(forrás: http://rsgis.hu/index.php/tematikus-terkepek)

Kapcsolat

2700 Cegléd, Bedeszél utca 5.

30/948-8776, 30/350-5355

l

H-2700 Cegléd, Bedeszél utca 5.